Suurella osalla Silvacultura Oy:n yhteistyökumppaneista on samantyyppinen arvoperusta ja työskentelyn etiikka kuin yhtiöllämme. Kuitenkaan aina näin ei ole. Silloin on tärkeätä, että voimme yhteistyön avulla saavuttaa tai käynnistää jotain sellaista, jota yksin emme voisi käynnistää tai saavuttaa, ja jonka kehitysprosessiin haluamme vaikuttaa arvojemme ja etiikkamme mukaisesti. Yhtenä perusperiaatteenamme on, että suosimme osallistuvaa toimintatapaa toiminnassamme, jolloin myös ns. kohderyhmät otetaan suunnitteluprosessiin mukaan, jolloin ne useimmiten muuttuvat myös yhteistyökumppaneiksemme.Toistaiseksi emme ole saaneet negatiivista palautetta toimintamme etiikasta ja kestävän kehityksen periaatteistamme. Otamme mielellämme palautetta vastaan niin omaan kuin yhteistyöpartnereiden toimintaan ja arvoperustaan liittyen.

 

Usein toimimme yksin tai yhteistyössä pienten, ja riippumattomien tahojen kanssa pienimuotoisissa, hankesyklin alkupuolen (identifiointi, esiselvitys) tai ohjelmien ja hankkeiden arviointien ja monitoroinnin kohdalla. Toteutettavuusselvityksissä ja toteutuksessa toimimme yleensä isompien asiantuntijaorganisaatioiden alihankkijana.

 

Asiakkaamme vaihtelevat yhden hengen asiantuntija- tai palveluorganisaatioista muutaman tuhannen hengen organisaatioihin. Toimimme myös kansalaisjärjestöjen kanssa sekä yhteistyö- että asiakassuhteissa. Olemme työskennelleet ja tehneet toimeksiantoja Yhdistyneiden Kansakuntien järjestöille, kuten FAO:lle, International Trade Centre UNCTAD/WTO:lle, UNU:lle ja GEF:lle,  Maailmanpankille, Euroopan Komissiolle, Pohjoismaiden Ministerineuvostolle, suomalaisille ministeriöille, yksityiselle sektorille ja yksityiselle tilaajille osaamisalueillamme. Toimitamme asiakaskohtaisia tai aihepiirikohtaisia listauksia toiminnastamme erikseen pyydettäessä.

 

    
Pyrimme parhaamme mukaan täyttämään toiveesi ja tarpeesi ongelman ratkaisun, kehitysprosessin tai muun toiminnan suhteen. Tämän tulee kuitenkin tapahtua omien arvojemme ja etiikkamme puitteissa. Pyrimme etsimään ja löytämään ratkaisuja paitsi akuutiksi ajaksi, myös pitkällä tähtäimellä, ja siten, että myös markkinamekanismi voisi tukea sitä kestävästi. Eli emme suinkaan vierasta kaupallis-taloudellisia asioita ja lähestymistapoja, vaan päinvastoin, kunhan niitä voidaan strategisesti tärkeissä vaiheissa myös ohjata tai liittää kestävän kaupankäynnin osaksi. Kaupan ja muun taloudellisen yhteistyön kehittäminen on useimmiten aliarvioitu, olennainen osa kestävää kehitystä.

Noudatamme kanssasi luottamuksellisuutta, arvostamme läheistä asiakas- ja yhteistyösuhdetta, mutta suosimme myös läpinäkyvyyttä, mikä kokemuksemme mukaan on viisasta.