Pyrimme aluksi selvittämään asiakkaan tarpeet, ja niihin liittyvät tavoitteet sekä toimintaympäristön, johon ne liittyvät. Sen jälkeen mielellämme arvioimme asiakkaan käytettävissä olevat resurssit,
ja teemme yhdessä hänen kanssaan yleissuunnitelman ongelmien ratkaisemiseksi tai asioiden kehittämiseksi.

Sen jälkeen vasta yleensä lähdemme itse suunnitelman toteutukseen.
Tämä lähestymistapa koskee käytännössä lähes kaikkea toimintaamme, on kyse sitten ohjelman tai hankkeen arvioinnista, identifioinnista, esi- ja toteutettavuusselvityksistä, suunnittelusta tai yksittäisestä tapahtumasta tai kehitystoimenpiteestä.

 

Laadimme myös identifiointi- ja esiselvityksiä sekä esityksiä kehittämisohjelmien tai –hankkeiden luomiseksi sellaisissa aihepiireissä tai ongelmista, joihin mielestämme tulisi puuttua ja keskittää entistä enemmän huomiota, ja resursointia. Viimeaikaisin tämänlaatuinen aihepiiri on metsätalouden kulttuurisen kestävyyden mittaaminen ja ongelmakentän kartoittaminen, aihepiirin eri toimintojen kartoittaminen ja kehittäminen sekä kehitysprosessin luominen.

 

Pyrimme löytämään kuhunkin ongelman ratkaisuun tai kehittämisohjelman tai –hankkeen toteutukseen alan parhaimmat ja monipuolisimmat asiantuntijat kotimaasta tai ulkomailta käyttäen verkostojamme. Voimme avustaa myös toimeksiannosta asiantuntijoiden identifioinnissa ja heidän asiantuntemuksensa arvioinnissa.