Maailmassa, lähellä ja kaukana, on paljon kehittämistä ja parantamista. Niiden päämäärien eteen teemme työtä sekä omista että asiakkaidemme lähtökohdista ja tavoitteista.

 

Oy Silvacultura Ab on perheyhtiö, joka perustettiin vuonna 1991, kotipaikkana Helsinki. Toistaiseksi yhtiö on henkilöitynyt perustajaansa ja johtajaansa Pekka Alhojärveen, ja hänen toimintaansa eri maissa, sekä hänen laajaan ihmissuhde- ja organisaatioverkostoonsa, ja niiden käyttöön kehittämishankkeissa ja muussa toiminnassa. Painopistealoina ovat toistaiseksi olleet metsät, ja niihin liittyvien käytön ja suojelun eri muodot, muiden uusiutuvien luonnonvarojen käyttö ja suojelu, maaseutukehitys sekä energiakysymykset, erityisesti bioenergia. Seuraavan sukupolven myötä ovat kulttuuriset ja sosiaaliset kysymykset nousemassa entistä voimakkaammin yrityksen toiminnassa esille.

 

Teemme työtä vain ja ainoastaan kestävän kehityksen toimintaperiaatteita noudattaen niin, että asiakkaan tavoitteet saavutetaan ja tarpeet tyydytetään. Sama periaate liittyy yhteistyöverkostossa toimivien ihmisten ja organisaatioiden arvomaailmaan ja toimintaperiaatteisiin.

 

Yritys verkottuu entistä enemmän ja tehokkaammin sekä tarjoaa verkostojensa kautta entistä monipuolisempia palveluja ja tuotteita asiakkaille. Maantieteellisesti yritys laajentaa toimintaansa entistä enemmän kehitysmaihin ja siirtymätalouksiin sekä toimii entistä laajemmin kokonaisvaltaisen kehittämiskonseptin eri toiminnoissa.